Google AdWords reklāmu audits

Kāpēc ieteicams veikt reklāmas kontu auditu?

8 no 10 gadījumiem, saskaroties ar jau izveidotiem Adwords reklāmu kontiem, ko veidojuši paši uzņēmumi vai to aģentūras, konstatējam problēmas ar reklāmu izvietošanu. Tā rezultātā klientiem radušās nepamatotas izmaksas (pārāk liela interneta reklāmas cena) un/vai netiek izmantots reklāmu potenciāls. Bieži vien klienti par reklāmu izvietošanu internetā pārmaksā 2-3 reizes. Daudzi pakalpojuma sniedzēji neiedziļinās visās interneta reklāmu izvietošanas iespēju niansēs un izsoles cenu veidošanas politikā, ko piedāvā Google Adwords platforma. Nereti arī pieredzes trūkums ir viens no iemesliem iepriekšminētajām problēmām.

1. solis - pieteikums

Apstipriot pieteikumu, nosūtīsim vēstuli ar informāciju par audita procesu un precizējošus jautājumus.

2.solis - konta audits

Mūsu speciālists veiks Jūsu Google Adwords konta auditu 3 darba dienu laikā, pēc piekļuves saņemšanas.

3.solis - rezultāti

Nosūtīsim audita reuzltātus un piedāvājumu, kurā iekļauti mērķi un konta optimizācijas ieteikumi.

Ko piedāvā Ademia?

Mēs piedāvājam Google Adwords reklāmu auditu, kā rezultātā uzzināsiet, cik varat ietaupīt un kādus rezultātus sasniegsiet, ja ar Jūsu reklāmām strādās mūsu komanda. Saņemsiet savu reklāmu kvalitātes un efektivitātes novērtējumu, kā arī rekomendācijas reklāmu radītāju uzlabošanai, kampaņu optimizēšanai un mūsu piedāvājumus Jūsu mērķu ātrai un efektīvai sasniegšanai.

 

Audita rezultātātu apkopojumā uzzināsiet:
  • cik kvalitatīvi un efektīvi ir izveidotas reklāmas;
  • cik pilnvērtīgi tiek izmantotas visas Google Adwords reklāmu iespējas;
  • potenciālais ietaupījums, uzlabojot reklāmu kvalitāti;
  • par cik procentiem var palielināt kopējos apmeklējuma un biznesa mērķu izpildes apjomus;
  • kāds ir ieteicamais darbību plāns rezultātu uzlabošanai;

Uzlabo reklāmas kontu rezultātus jau šodien!

Piesakies!